Recepty
Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków - bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.
  • 7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;
  • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
  • 14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
  • 30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki;
  • 120 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;
  • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.


2014-05-30 23:10:24 | drukuj
Ważne linki
Polecamy

poprzednie zamknij następne