Recepty
Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków - bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

2014-05-30 23:10:24