Skierowania do lekarzy specjalistów
Ambulatoryjna Opieka specjalistyczna jest udzielana na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej). Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Wyjątkami są:
Skierowanie nie jest wymagane do:
Nie jest również wymagane od osób:
Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub specjalisty), z wyjątkiem nagłych przypadków.

2014-05-30 23:14:40