W ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej świadczenia medyczne udzielane w dni robocze w godzinach 18.00-8.00,
w weekend, święta i w dni ustawowo wolne od pracy udzielane są bezpłatnie i bez skierowania.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 – SPZOZ Specjalistyczny Szpital Zachodni im. JP II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Daleka 11. Więcej informacji na temat Nocnej

Pomocy Lekarskiej można uzyskać pod numerem tel. 22 755 90 06 lub na www.szpitalzachodni.pl.

Szpitalny Oddział Ratunkowy – Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11, tel. 22 755 55 17.
Telefony alarmowe z telefonu stacjonarnego 999 lub z komórkowego 112.