Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków – bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

  • 7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej
  • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków
  • 14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające
  • 30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki
  • 120 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy
  • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta