Ambulatoryjna Opieka specjalistyczna jest udzielana na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej). Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

Ważność skierowania 

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą w warunkach ambulatoryjnych, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni;

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • stomatologa
 • dermatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • okulisty
 • psychiatry

Nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub specjalisty), z wyjątkiem nagłych przypadków.